Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Informacja o strajku i egzaminie


Szanowni Państwo,

informujemy, że stajk w naszej placówce zostaje wydłużony o kolejne trzy dni – do 12 kwietnia 2019 roku.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się normalnie – w terminie 10-12 kwietnia  2019 roku.

W okresie strajku szkoła nie będzie prowadziła żadnych zajęć edukacyjnych ani opiekuńczych, dlatego proszę Państwa o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

W dniach 18 – 19 marca odbyło się w szkole referendum strajkowe, w którym udział wzięło 81% pracowników. 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. Jednocześnie informuję, że rodzice dzieci do lat 8 w przypadku nagłego zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do dnia wolnego, o ile są zatrudnieni na umowę o pracę. Jeśli otrzymamy informacje o ofertach domów kultury lub innych placówek, które w okresie strajku będą prowadziły zajęcia dla dzieci, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 191