Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Egzaminy / praca szkoły


Szanowni Państwo,

informujemy, że zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze są zawieszone w budynku przy ul. Bokserskiej 30 od dnia 15 do 17 kwietnia 2019 roku.

Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie od 15 do 17  kwietnia 2019 roku w budynku przy ul. Gruszczyńskiego 12.