Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Egzaminy poprawkowe


Egzaminy poprawkowe

Odbędą się w budynku przy ul. Bokserskiej 30 w dniu:

                            28.08.2019 r. (środa)

Godzina 9 00 – egzamin poprawkowy z matematyki

Godzina 10 00 – egzamin poprawkowy z języka angielskiego

*Egzamin rozpoczyna się częścią pisemną a potem następuje część ustna