Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22


ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dzień 14 października 2019 r. był bardzo ważny dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie.

Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, zaprezentowały program artystyczny, w którym wiersze przeplatały się z piosenkami. Powagi sytuacji dodawały odświętne stroje i ogromne zaangażowanie dzieci. Występ został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Po zakończeniu części artystycznej nastąpił akt ślubowania. Wprowadzono sztandar szkoły i wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor Ewa Gürtler – Wójcik uroczyście pasowała każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Do społeczności szkolnej przyjętych zostało 47 uczniów.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I: Pani Marzena Piechota i Pani Michalina Matulczyk.