Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Współpraca z Muzeum Getta Warszawskiego


W klasach siódmych i ósmej, w ramach współpracy z Muzeum Getta Warszawskiego, odbyły się zajęcia na temat judaizmu, które przeprowadziła dr Halina Postek – kierowniczka działu edukacji Muzeum.
Lekcje dotyczyły zarówno religii, tradycji i kultury polskich Żydów, jak i podejmowały problematykę Zagłady.
Wystąpienie dr Haliny Postek pogłębiło wśród uczniów wrażliwość, empatię i chęć niesienia pomocy, kształtując postawy otwartości, tolerancji i akceptacji dla odmienności etnicznej, religijnej i kulturowej, uświadamiając niebezpieczeństwa związane ze stereotypizacją i uprzedzeniami, ukazując przyczyny i konsekwencje rasizmu i antysemityzmu.