Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

REKRUTACJA 2020/2021


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 03 marca br. od godziny 13 00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji została opuplikowana na stronie szkoły w lewym dolnym rogu – rekrutacja, informacje ogólne, klasy I, oddziały przedszkolne.