Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Olimpusek


OLIMPUSEK – sesja wiosenna
Drodzy Rodzice,
serdecznie zapraszamy uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w ogólnopolskich olimpiadach OLIMPUSEK – sesja wiosenna.
Olimpiady odbędą się:
18-03-2020 r. – OLIMPUSEK z języka polskiego
19-03-2020 r. – OLIMPUSEK z matematyki
20-03-2020 r. – OLIMPUSEK z języka angielskiego
Zgłoszenia dziecka dokonujemy u wychowawców klas.
Termin zgłoszeń upływa 07.02.2020r.
Dziecko może wziąć udział w jednej dowolnej olimpiadzie, w dwóch, lub we wszystkich olimpiadach.
Koszt udziału w Olimpusku:
Każdy uczestnik olimpiady do 16 marca wnosi u wychowawców klas wpisowe w wysokości 10 zł (Olimpus wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny Organizator Konkursu wpłaca zebrane pieniądze na konto Olimpusa. Olimpiady OLIMPUSEK z języka polskiego, OLIMPUSEK z matematyki i OLIMPUSEK z języka angielskiego rozliczane są oddzielnie. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w olimpiadzie OLIMPUSEK z języka polskiego, OLIMPUSEK z matematyki oraz OLIMPUSEK z języka angielskiego, ponosi opłatę za każdą z nich.
Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności(w zależności od klasy), dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
Olimpiada Olimpusek z języka polskiego polega na rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu pozwalającego sprawdzić umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych. Olimpiada Olimpusek z matematyki pozwoli sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar. Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów.
Więcej informacji na stronie:https://www.olimpus.edu.pl/olimpusek/sesja-wiosenna
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Koordynatorzy olimpiady:
Marzena Piechota
Agnieszka Latos – Kędzierska
Joanna Adamiec – Molenda
Olimpus – Olimpiady przedmiotowe dla szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

OLIMPUS.EDU.PL
OLIMPUS – Olimpiady szkolne – Olimpusek – Sesja wiosenna
Olimpus – Olimpiady przedmiotowe dla szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.