Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Uwaga Rodzice


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się informacją przekazaną przez  Głównego Inspektora Sanitarnego:

,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantanowania osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

KW1

KW2

KW3