Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zmiana zasad przyjmowania wniosków do rekrutacji


Szanowni Państwo,

wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki (sp191@op.pl). 

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się:

 

  1. Udostępnienie środków antyseptycznych przy wejściu do przedszkola/szkoły oraz punktu przyjmowania wniosków rekrutacyjnych.
  2. Zachowanie bezpiecznej odległość 1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem.
  3. Udostepnienie pracownikom rękawiczek ochronnych.
  4. Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.
  5. Przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.
  6. Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawanie druku o treści:

 

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

 

  1. Zwiększenie częstotliwości odkażania środkami dezynfekującymi.

 

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.


W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

informacja_miasta_angielski informacja_miasta_vietnam tlumaczenie_ukraiński izmenenie_pravil_nabora_dlya_detskih_sadov_i_pervyh_klassov_nachalnyh_shkol_v_svyazi_s_koronavirusom_v_polshe