Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Ogłoszenie o lekcjach telewizyjnych


Szanowni Państwo,

w związku z ukazywaniem się od kilku dni na antenie Telewizji Polskiej lekcji dla uczniów szkół podstawowych uprzejmie informuję:

  • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 byliśmy zobowiązani do rekomendowania korzystania z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, z czego wywiązaliśmy się, umieszczając tę rekomendację w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły;
  • prezentowane w ramach telewizyjnych lekcji materiały nie były nam znane i nauczyciele nie mogli wcześniej ocenić ich przydatności dla swoich uczniów;
  • w zaprezentowanych lekcjach stwierdziliśmy liczne błędy metodyczne, a przede wszystkim merytoryczne, które mogą uczniów wprowadzić w błąd.

W tej sytuacji prosimy odnosić się do prezentowanych lekcji z rezerwą. Nie jest wykluczone, że wiele materiałów może być bardzo starannie przygotowanych, poprawnych i ciekawych dla uczniów, ale pojawiające się poważne błędy każą zachować ostrożność w korzystaniu z nich.

 

 

Z poważaniem,

Ewa Gürtler-Wójcik

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 191