Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Informacja dotycząca procedur i instrukcji w związku z uruchomieniem opieki w oddziałach przedszkolnych.


infografika dla rodzicow_1

KORONAWIRUS
RODZICU!
W trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka i pracowników placówki jest
nowa organizacja opieki w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
PAMIĘTAJ!
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie możesz przyprowadzić dziecka do placówki!
Przyprowadzaj dziecko w określonych godzinach, które ustala dyrektor.
Przestrzegaj na terenie placówki wszelkich środków ostrożności – miej osłonę
ust i nosa, dezynfekuj dłonie.
Bądź jak najkrócej w placówce; nie prowadź rozmów telefonicznych,
nie spaceruj z dzieckiem po terenie przedszkola.
Zachowaj co najmniej 2 metry odstępu od innych rodziców.
Codziennie przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora
pracownik zrobi z Tobą krótki wywiad lub ankietę.
Podpisz zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
Codziennie przy przyjęciu dziecka, pracownik zmierzy mu temperaturę.
W czasie pobytu dziecka w placówce temperatura jest mierzona w porze
leżakowania i wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.
Dziecko nie będzie przyjęte do placówki, jeśli:
ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C,
pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka katar, kaszel, kichanie,
rodzic odpowie twierdząco na pytania z porannego wywiadu.
Dziecko nie może przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.
Dzieci w przedszkolu/szkole podstawowej nie myją zębów.
Bądź w kontakcie z wychowawcą i dyrektorem placówki – zawsze odbieraj
telefon lub informuj o stanie zdrowia dziecka.
Ważne telefony!
do placówki: 22 843 21 68
do Wydziału Oświaty i Wychowania w Dzielnicy: 22 44 36 670

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (maski/rękawice) oraz HIGIENY RĄK

 1. Kolejność zakładania środków ochrony indywidualnej.
 2. Maska wielorazowa lub jednorazowa:
 3. Zwiąż tasiemki lub umieść gumki na potylicy i szyi;
 4. Dopasuj elastyczny pasek do grzbietu nosa;
 5. Maska powinna przylegać do twarzy i pod brodą;
 6. Dopiero po założeniu maski załóż rękawice jednorazowe.
 7. Zasady pracy w masce.
 8. Podczas używania unikaj dotykania maski.
 9. Wymień maskę na nową, gdy tylko poczujesz, że stała się wilgotna.
 10. Po każdym dotknięciu zużytej maski, umyj lub zdezynfekuj ręce.
 11. Nie używaj ponownie masek jednorazowego użytku.
 12. Pierz regularnie maski wielorazowe w temperaturze minimum 60 st. C.

III. Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej.

 1. Rękawice – UWAGA!! Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest skażona!
 2. Ręką w rękawicy chwyć drugą rękawicę od zewnątrz i ściągnij ją, wywracając na drugą stronę;
 3. Zdjęta rękawica pozostaje w drugiej ręce (ubranej w rękawicę);
 4. Zdejmij drugą rękawicę, wsuwając pod nią palec na wysokości nadgarstka i ściągnij tak, aby wywrócić ją na drugą stronę i naciągnąć na pierwszą rękawicę;
 5. Wrzuć rękawice do kosza na śmieci przeznaczonego na odpady skażone ;

 

 1. Maska – UWAGA!! zewnętrzna powierzchnia maski jest skażona !
 2. Chwyć najpierw za dolne, a potem górne tasiemki lub gumki i zdejmij maskę;
 3. Wrzuć do odpowiedniego pojemnika;
 4. Umyj ręce.

 

 1. Utylizacja środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami biologicznymi.

Zużyte środki ochrony indywidualnej zaleca się wyrzucać do jednego wyznaczonego kosza z pokrywką.

 1. Higiena rąk.
 2. Zaleca się mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję skóry rąk środkiem na bazie alkoholu.
 3. W przypadku zanieczyszczenia skóry rąk materiałem biologicznym w sposób widoczny ręce należy umyć wodą z mydłem (sama dezynfekcja środkiem odkażającym nie jest w takim przypadku zalecana).
 4. Powinno się dokonywać dekontaminacji rąk po kontakcie z materiałem biologicznym, przed włożeniem i po zdjęciu środków ochrony indywidualnej, po dotykaniu skażonej (lub podejrzewanej o skażenie) powierzchni.
 5. Dekontaminację należy przeprowadzić zgodnie ze standardową procedurą umożliwiającą oczyszczenie całej powierzchni rąk. W razie braku kranów bezdotykowych należy po umyciu rąk zakręcić kran poprzez jednorazowy ręcznik.