Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Karta Ucznia


Szanowni Państwo,

informujemy, że jest możliwość składania wniosków o Kartę Ucznia przez Internet. Składając wniosek poprzez dedykowany dla naszej szkoły link:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d87af814

do końca bieżącego roku szkolnego, rodzice/opiekuni prawni będą mogli uzyskać dowód uprawnień dla dzieci wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Karta Ucznia instrukcja:

Drogi użytkowniku,
 Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku upewnij się, że posiadasz zdjęcie w formacie JPG albo PNG o orientacji pionowej. Format legitymacyjny 3,5 x 4,5 cm.
Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić 200 x 259 pikseli, a maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 2MB. Fotografia powinna być wykonana
w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle.
 Celem prawidłowego złożenia elektronicznego wniosku o pierwszą Kartę Ucznia należy zastosować się do poniższej instrukcji:

1. W pole przeglądarki wpisz adres strony internetowej otrzymany w Szkole – link dedykowany jest wyłącznie dla danej szkoły.
2. Wypełnij dane podstawowe – pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku braku zgody na podanie adresu e-mail, istnieje możliwość
wystąpienia o wydanie karty poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej.
3. Wgraj przygotowane uprzednio zdjęcie.
4. Przejdź „DALEJ”.
5. Sprawdź czy wpisane dane są poprawne.
6. Zweryfikowane dane zatwierdź celem wysłania wniosku.
7. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymasz wiadomość e-mail o poniższej treści:
Dziękujemy za złożenie wniosku.
Miejsce odbioru: Wybrana Szkoła Podstawowa.
W kolejnej wiadomości poinformujemy czy wniosek został zaakceptowany.
W przypadku otrzymania wiadomości o akceptacji wniosku, skontaktuj się ze Szkołą w celu umówienia terminu odbioru Karty Ucznia.
Przewidywany czas dostarczenia Karty Ucznia do Szkoły wynosi do 30 dni.
W przypadku otrzymania wiadomości o negatywnej weryfikacji, złóż ponownie poprawiony wniosek.
Odpowiedź została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.
8. Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz e-mail o poniższej treści:
Wniosek został zaakceptowany.
Zapraszamy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem po odbiór karty.
W przypadku złożenia wniosku o Kartę Ucznia, w celu odbioru karty należy skontaktować się ze szkołą.
9. Na adres e-mail możesz również otrzymać wiadomość o odrzuceniu wniosku z powodu np. złej jakości zdjęcia. W takim przypadku należy ponownie wypełnić
wniosek oraz dodać prawidłowe zdjęcie.
Karta Ucznia wydawana jest na okres 4 lat z datą ważności od 1 września br. dzieciom, które spełniają przesłanki wymienione w § 1 pkt 5 i 6
załącznika do Uchwały Nr XXXIII/828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady m.st. Warszawy tj. zamieszkujących lub uczęszczających do szkół
na terenie m. st. Warszawy.
Wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.
W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.: 22 45-94-329 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) oraz pod adresem
e-mail: ztm@ztm.waw.pl.