Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Procedury organizacji w szkołach i pracy klas I-III oraz konsultacje


Szanowni Państwo,

załączone materiały – procedury i załączniki dotyczą:

·        organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w szkołach specjalnych, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania;

·        postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia uczęszczającego na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych do klas I-III szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do szkoły specjalnej,

·        postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do szkoły specjalnej w czasie zagrożenia epidemicznego;

·        (kl. I-III), wzory potwierdzeń zapoznania się z procedurami,

·        grafika „dezynfekuj dłonie” 

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

!!Prcedura organizacji klas I-III

!Procedura podejrzenia zakazenia_klasy I-III

!Procedura postępowania prewencyjnego klasy I-III

Wzór_potwierdzenia rodzica o zapoznaniu

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego (2)

Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego (3)

Załącznik nr 1_KONSULTACJE _procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia (3)

Procedura organizacji konsultacji SP PONADPODSTAWOWE (3)