Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 65/71


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 65/71, tel. 22 849 99 98, 849 98 03 www.ppp7.pl, poradnia @ppp7.pl

PPP7.410.15.2020                                              

Szanowni Państwo

Zgodnie z rekomendacjami Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa „Warszawskich Wytycznych Edukacyjnych — nauka w czasie pandemii- praca warszawskich poradni psychologiczno pedagogicznych”, dyrektor PPP7 mgr Maria Głodek ogranicza z dniem 19.10.2020r stacjonarne dyżury w placówkach oświatowych Mokotowa Górnego do odwołania.

Jednocześnie informuję że psycholog/pedagog Poradni pełniący dyżury w państwa placówce przekaże mailowo formę preferowanego z nim kontaktu.

Poza tym Poradnia prowadzi w chwili obecnej wszystkie inne zaplanowane działania.

W nawiązaniu do pisma z dn. 19.10.2020r,  (PPP7.410.15.2020), w którym zgodnie z rekomendacjami Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa „Warszawskich Wytycznych Edukacyjnych — nauka w czasie pandemii- praca warszawskich poradni psychologiczno — pedagogicznych”, dyrektor PPP7 mgr Maria Głodek ogranicza z dniem 19.10.2020r  stacjonarne dyżury w placówkach oświatowych Górnego Mokotowa do odwołania, informuję, że będę odbywać dyżury we wszystkich placówkach, w kl „0”, jak dotychczas, prowadząc badania przesiewowe. W związku z powyższym każdorazowo będę prosić Państwa o zapewnienie, że zgodnie z Państwa wiedzą na chwilę obecną nie ma chorego na COVID-19 pracownika szkoły, ucznia, ani żadnego rodzica. Jednocześnie mogę w niewielkim zakresie, nieznacznie skrócić mój pobyt w Państwa placówce koncentrując się na najważniejszym do czego zostałam oddelegowana do Państwa placówki, czyli do badań przesiewowych dzieci 6-letnich.

 

z wyrazami szacunku:

Joanna Święcicka

pedagog PPP-7