Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

List Prezydenta m.st. Warszawy


List

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

  1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02 sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 23 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Od 19 października 2020 r. w Warszawie, która znalazła się w strefie czerwonej, rząd wprowadził zdalny tryb nauki w szkołach ponadpodstawowych, Mimo iż liczba zakażeń w szkołach podstawowych była porównywalna, dla tej grupy nie zaproponowano żadnych rozwiązań.

Dziś cały kraj jest strefą czerwoną, a nauką zdalną objęto uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Wprowadzono też nakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00, tylko pod opieką dorosłych.

Decyzje o koniecznych zmianach trybu nauki są mocno spóźnione. Wsłuchując się w głosy lekarzy, dyrektorów, nauczycieli i rodziców, jako warszawski samorząd już w czasie wakacji, sugerowaliśmy, aby przesunąć termin rozpoczęcia roku szkolnego o dwa tygodnie oraz aby uczniowie szkół ponadpodstawowych i klas starszych szkół podstawowych mogli uczyć się w trybie hybrydowym. W połowie sierpnia, na podstawie rozwoju sytuacji w Europie i na świecie, wiadomym było, że wraz z powrotem uczniów do szkół wzrośnie liczba zakażonych i chorych. Dostosowanie decyzji o sposobie uruchomienia nauki naszych dzieci do obserwowanych już warunków pandemicznych spotkało się z odmową rządu. Dlatego 9 października br., w związku z gwałtownym przyspieszeniem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo warszawskich uczniów i nauczycieli, wystąpiłem do MEN o jak najszybsze zmiany w prawie, które umożliwiłby dyrektorom placówek samodzielne podejmowanie decyzji o przechodzeniu na naukę zdalną, części lub całej szkoły. Ten postulat również nie spotkał się ze zrozumieniem.

Teraz musimy zmierzyć się z sytuacją, w której od najbliższego poniedziałku tzn. 26 października do co najmniej 8 listopada do zdalnej nauki w szkołach ponadpodstawowych dołączają starsze klasy szkoły podstawowej. W trybie stacjonarnym pracować nadal będą przedszkola i klasy I — III szkoły podstawowej. Warszawskie szkoły mają już za sobą cenne doświadczenia w organizacji nauki na odległość. Dzięki determinacji i zaangażowaniu dyrektorów oraz grona pedagogicznego i przejmowaniu coraz większej odpowiedzialności za własną edukację przez uczniów, warszawska oświata funkcjonowała bez większych zakłóceń, mimo wielu problemów i niedogodności. W pełni rozumiem troskę o poziom nauczania prowadzonego zdalnie, o przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszych etapów nauki. Edukacja online wiąże się z trudnościami organizacyjnymi (np. braki sprzętowe, niedoskonałe łącza internetowe), jak i ważniejszymi — emocjonalnymi i społecznymi. Szkoła to przecież miejsce rozwijania relacji międzyludzkich.

W naszym mieście nie marnowaliśmy czasu i chociaż ciężar nowego sposobu kształcenia spoczywa głównie na społecznościach szkolnych i wymaga ciągłego doskonalenia, wspólnie z dyrektorami i nauczycielami staramy się, by nie zniweczyć dotychczasowych doświadczeń. Od wiosny warszawscy nauczyciele są szkoleni z wykorzystania technik IT, jako samorząd budujemy dla warszawskiej oświaty cyfrowe środowisko Eduwarszawa.pl. oraz kupujemy i wypożyczamy sprzęt komputerowy.

Już w sierpniu na stronie internetowej Biura Edukacji umieściliśmy własne materiały opracowywane specjalnie na potrzeby pracy szkół w czasie pandemii i cały czas je sukcesywnie uzupełniamy.

Proszę Wszystkich o cierpliwość i współpracę. Tylko w ten sposób mamy szansę na przejście przez trudny czas. W ostatnich latach warszawska edukacja doświadczyła wielu tak trudnych sytuacji. Wspólnie, dobrze sobie z nimi poradziliśmy. Ufam, że podobnie będzie również teraz, bo wiemy już, że możemy na siebie nawzajem liczyć, czerpać z doświadczeń, wzajemnej pomocy i wsparcia, zachowując spokój i chłodny umysł.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Rafał Trzaskowski