Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 191 w klasach I-III


Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie dla klas I-III od dnia 18.01.2021 r.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem tam zamieszczonym.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 9. e) rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do boksów w szatki oraz na wyższe kondygnacje.

 

 1. Dzieci wchodzą do szkoły głównym wejściem, następnie do swoich sal wchodzą w następujący sposób:
 2. a) klasy: 1a i 1b – sektor II, parter (lewa strona korytarza- boczne schody)
 3. b) klasy: 1c i 1 d – sektor I, parter ( główne schody)
 4. c) klasy: 2a i 3b- sektor II, piętro I (lewa strona korytarza- boczne schody)
 5. d) klasa 3a- sektor I, piętro I ( główne schody)
 6. e) klasa 3c—sektor II, piętro II (lewa strona korytarza- boczne schody)
 7. f) klasa 2b- sektor I, piętro II (główne schody)

 

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dzieci oraz nauczyciele mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa na terenie szkoły do momentu zajęcia miejsca w ławce szkolnej. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci w trakcie spożywania posiłku.
 2. Klasy pierwsze przerwy spędzają na korytarzu na parterze. Korytarz został podzielony na dwa sektory, z każdego sektora korzystają dwie klasy w sposób przemienny. Jedna przerwa w wyznaczonym sektorze, kolejna w sali lekcyjnej. Do każdego z sektorów została przydzielona osobna toaleta dla danej grupy uczniów.
 3. Klasy: 2a, 3a i 3b przerwy spędzają na korytarzu szkolnym, który został podzielony na trzy sektory- każdy sektor dla jednaj klasy.
 4. Klasy: 2b oraz 3c zostały przeniesione do sal lekcyjnych, znajdujących się na drugim piętrze. Korytarz został podzielony na dwa sektory, klasy spędzają przerwy w swoich sektorach.
 5. Został wydzielone trzy miejsca służące do spożywania obiadów:
 6. a) bawialnia- kl.: 1a i 1b
 7. b) świetlica- kl.: 1c, 1d
 8. c) stołówka szkolna- kl.: 2-3

Obiady będą wydawane osobno dla każdej z klas w różnych godzinach.