Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022


 

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

terminy rekrutacji do szkoł ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022.pdf (286 KB)