Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zmiana organizacji nauczania od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 28 marca 2021 roku.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w okresie od 15 do 28 marca 2021 roku następuje zmiana organizacji nauczania w klasach I – III w następujący sposób.

 

                            Od dnia 15 marca do dnia 19 marca:

                            Nauczanie stacjonarne klasy – 1a, 1b, 2a, 2b.

                            Nauczanie zdalne klasy – 1c, 1d, 3a, 3b, 3c.

                            Od dnia 22 marca do dnia 26 marca:

                            Nauczanie stacjonarne klasy – 1c, 1d, 3a, 3b, 3c

                            Nauczanie zdalne klasy – 1a, 1b, 2a, 2b