Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zawieszenie zajęć od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku


Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 19.03.2021 roku od dnia 22 marca do 11 kwietnia wszyscy uczniowie z klas I-VIII zostają objęci nauczaniem zdalnym.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą realizować nauki zdalnej w domu, szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach zdalnych na terenie szkoły. Dotyczy to jedynie uczniów z udokumentowaną niepełnosprawnością.

W okresie od 22 marca do 11 kwietnia nie będzie również organizowana opieka świetlicowa.

Wyjątek stanowią dzieci rodziców pracujących w podmiotach leczniczych oraz wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Rodzice tych dzieci składają pisemny wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową. W ramach zajęć świetlicowych dziecko będzie także mogło uczestniczyć w nauczaniu zdalnym.