Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym.


Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 27 marca do 11 kwietnia 2021 roku oddział przedszkolny będzie zamknięty.

W okresie od 27 marca do 11 kwietnia nie będzie również organizowana opieka świetlicowa.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą realizować nauki zdalnej w domu, szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach zdalnych na terenie szkoły. Dotyczy to jedynie uczniów z udokumentowaną niepełnosprawnością.

Wyjątek stanowią dzieci rodziców pracujących w podmiotach leczniczych oraz wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Rodzice tych dzieci składają pisemny wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową.