Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Świetlicowy Konkurs Fotograficzny “Ciekawe miejsca na Mokotowie w obiektywie uczniów SP 191”


Świetlicowy Konkurs Fotograficzny “Ciekawe miejsca na Mokotowie w obiektywie uczniów SP 191”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 uczęszczających do świetlicy szkolnej do udziału w konkursie fotograficznym pt. “Ciekawe miejsca na Mokotowie”

Cele konkursu:

Zainteresowanie dzieci fotografią artystyczną

Rozwijanie zmysłu obserwacji i wyobraźni twórczej dzieci

Kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na wyrażanie pozytywnych emocji

Kryteria oceny:

Poprawność techniczna wykonanych zdjęć

Artystyczny wyraz fotografii

Ciekawe i atrakcyjne ujęcie tematu

Regulamin konkursu:

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie

Autorem zgłoszonych fotografii może być tylko jedna osoba

Fotografie muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia

Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15×21 cm lub 20×30 cm

Zgłoszone do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora zdjęć, klasa

Termin zgłaszania zdjęć upływa 30 listopada 2021r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 6 grudnia 2021r.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych szkoły, jak również umieszczenia ich na wystawie fotograficznej w SP 191.

Prace należy składać u Pani M. Piechoty (sala 38) lub u Kierownika Świetlicy Pani E. Binkowskiej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!