Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Warszawa Talentów


 

 

Tu jest realizowany projekt:  

Warszawa Talentów-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
RPO WM  na lata 2014 – 2020.  

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

 

Projekt realizowany jest w okresie: wrzesień 2021 – sierpień 2023 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 277  zł

 

 

 

 

 

       www.mapadotacji.gov.pl