Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Wolontariat ,,Pomocna Dłoń”


 
 
Dnia 11 października odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy, którzy biorą udział w szkolnym programie „Pomocna dłoń”.
Rozmawialiśmy o tym, czym jest wolontariat, jakimi cechami powinien wykazywać się wolontariusz oraz jak będziemy realizować nasze działania mające na celu wspieranie młodszych uczniów.
 
Na koniec każdy podpisał kontrakt,  w którym obiecał sumiennie wypełniać obowiązki wolontariusza❤️ 
Gratulujemy wszystkim wolontariuszom i życzymy wielu sukcesów! 
 
Celem programu „Pomocna dłoń” jest rozwijanie umiejętności niesienia pomocy innym, pozytywne postrzeganie samego siebie oraz rozwijanie pozytywnych wartości, takich jak: troskliwość, sprawiedliwość, uczciwość i odpowiedzialność. 
 
Realizacja programu innowacji  „Pomocna dłoń” stwarza możliwość wspólnego zdobywania doświadczeń, poznawania siebie i innych. 
Program pozwoli dzieciom zbliżyć się do siebie i nawiązać pozytywne relacje niezależnie od wieku, koloru skóry, pochodzenia narodowego i etnicznego, religii, stopienia niepełnosprawności, statusu społecznego i ekonomicznego i wielu innych czynników, które nigdy nie powinny być powodem do przemocy, wykluczenia czy dyskryminacji. 
 
Wiemy, jak ważna jest w życiu sfera emocjonalna i społeczna. To od niej w dużym stopniu zależy, czy z dziecka wyrośnie szczęśliwy, znający swoją wartość i szanujący innych człowiek.