Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Śladami Kazimierza Nowaka w drodze przez Afrykę.


Klasa 3b wzięła udział w grupowym projekcie pt. Śladami Kazimierza Nowaka w drodze przez Afrykę. Projekt składał się z trzech części.

Najpierw grupy miały przygotować w domu odpowiednie materiały, które w drugim etapie wykorzystały do stworzenia prac, prezentujących wybrane przez dzieci państwo afrykańskie, które przemierzył Kazimierz Nowak podczas swojej pięcioletniej wyprawy, opisanej przez Łukasza Wierzbickiego w lekturze pt. Afryka Kazika, którą klasa 3b ostatnio przerabiała na lekcjach.

Trzecim etapem była prezentacja danego państwa przez kolejne grupy projektowe, w oparciu o swoje prace.

Dzieci były bardzo zaangażowane i świetnie współpracowały podczas kolejnego już projektu grupowego.