Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Konkurs recytatorski “Wiosna, ach to ty…”


Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

27 kwietnia o godzinie 13.45 odbędzie się w naszej świetlicy konkurs recytatorski pt. “Wiosna, ach to ty…”  Do konkursu mogą przystąpić uczniowie uczęszczający do świetlicy z klas 1-3.  Zadaniem uczestników jest wyrecytowanie z pamięci wiersza o tematyce wiosennej.

 

Konkurs ma na celu: 

  • zainteresowanie dzieci poezją polskich autorów
  • rozwijanie zdolności recytatorskich
  • zachęcanie do występów na scenie
  • ćwiczenie artykulacji i wymowy

 

Co będzie oceniane?

  • pamięciowe opanowanie wiersza
  • poprawna wymowa i artykulacja
  • walory artystyczne
  • poziom trudności wybranego wiersza 

 

Dzieci mogą występować pojedynczo lub w grupkach dwuosobowych.

 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!