Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Klub Pożeracza Liter


Uczniowie i uczennice klasy 1b przystąpili do Klubu Pożeraczy Liter.
Każde dziecko otrzymało legitymację klubowicza oraz Księgę Pożeracza Liter, w której będą gromadzone dzienniczki czytelnicze, raporty z czytelni, znaczki czytelnika, rysunki i opowiadania. 
 
W bibliotece odbyło się  uroczyste ślubowanie małych klubowiczów i tym samym wszyscy stali się pełnoprawnymi członkami klubu. 
 
Głównym celem Klubu Pożeraczy Liter jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, zapoznanie z bogactwem literatury, wyrabianie potrzeby i nawyku obcowania z książką lub czasopismem, rozwijanie sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni oraz wspieranie rodziców w zachęcaniu i motywowaniu uczniów do czytania książek w dobie wirtualnej rzeczywistości.
 
Wszystkim moim dzieciom jak również rodzicom życzę powodzenia i wytrwałości w “pożeraniu” liter, a przede wszystkim w zdobywaniu mądrości płynącej z książek.
Pani Marzenka