Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dziedzictwo kulturowe


Kwiecień w projekcie My culture bag wiązał się z tematem „dziedzictwo kulturowe”.

Uczniowie klasy 3a zapoznali się z najbardziej znanymi i zarazem najważniejszymi zabytkami krajów partnerskich.
Była to nie tylko okazja by poznać z architekturę państw europejskich, ale także ich historię i geografię. Uczniowie obejrzeli filmiki przedstawiające zabytki UNESCO w rożnych krajach, rozpoznawali budowle i przyporządkowywali je w odpowiednie miejsca na mapie.