Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Pierwsze dyktando w klasie 1a


Uczniowie klasy 1a pisali swoje pierwsze dyktando. 

Dyktando biegane odbywa się w parach.
Dzieci muszą odnaleźć na kartce potrzebny wyraz, sprawdzić i zapamiętać jego pisownię, a następnie powiedzieć koledze/koleżance właściwą literę do zapisania.
Dzieciom bardzo podoba się taki sposób nauki.