Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy na rok szkolny 2023/2024.


Szanowni Państwo,

23 czerwca br. startuje nabór wniosków o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy na rok szkolny 2023/2024.

         stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – dotyczą uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. Operatorem stypendiów jest samorządowa instytucja kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II;

        stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowane są do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy. 

 

Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem: um.warszawa.pl/stypendia
Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium.