Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

 Interdyscyplinarny projekt  „Warszawo, poznajmy się”.


Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w tym roku szkolnym już po raz trzeci realizowała interdyscyplinarny projekt „Warszawo, poznajmy się”.
Projekt jest rokrocznie kierowany do klas 3 warszawskich szkół podstawowych i współfinansuje go Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Składa się z trzech etapów, podczas których odbywają się warsztaty w klasach, uczniowie przygotowują w grupach projektu edukacyjne a następnie wykonują quiz sprawdzający zapamiętane wiadomości.

Projekt ma na celu przybliżyć młodym mieszkańcom Warszawy historię ich miasta, ale również wyćwiczyć umiejętność pracy metodą projektu – jedną z najskuteczniejszą form zdobywania wiedzy.
W projekcie corocznie bierze udział kilkadziesiąt klas.

Wszystkie 3 etapy projektu przechodzą w czasie 5-7 miesięcy. Praca uczniów pod okiem i opieką nauczyciela jest więc prawie całoroczna.
Na koniec klasa, która zrealizuje wszystkie etapy zdobywa dla szkoły tytuł MOCARZE HISTORII.

Zdarza się często, że klasy odpadają na którymś z etapów, projekt nie jest łatwy, jest wyzwaniem dla uczniów i pracującego z nim nauczyciela. Tym milej mi poinformować, iż :


w tym roku dla Szkoły nr 191 tytuł MOCARZE HISTORII 2022/2023 zdobywa klasa 3c.

Serdecznie gratulujemy szkole tak wybitnych, zaangażowanych, otwartych na nową wiedzę i kreatywnych uczniów. Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli klas. Bez niech to by się nie udało.

MOCARZE HISTORII SP 191 (1)