Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Program ” Laptop dla ucznia”.


Od dnia 28 września 2023 r. rozpoczynamy wydawanie rodzicom/prawnym opiekunom uczniów klas czwartych laptopów z rządowego programu „Laptop dla ucznia”

 

 

Harmonogram wydawania laptopów:

Klasa 4a i 4b – 28.09.2023 r. w godzinach od 13:00 do 17:00

Klasa 4c i 4d – 29.09.2023 r. w godzinach od 13:00 do 17:00

Dodatkowy termin dla rodziców, którzy nie mogą odebrać w powyższych terminach-  02.10.2023 r. w godzinach od 13:00 do 17:00

Wzory dokumentów i inne informacje związane z projektem są umieszczone poniżej.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://laptopdlaucznia.gov.pl

Rozporz-uzyczenie

Karta-gwarancyjna

Rozporz-przekazanie

Odmowa_przyjecia_laptopa

Odmowa_przyjecia_laptopa

Klauzula_informacyjna_dla rodzica

Serwis-laptopa-Procedura-zgloszenia-awarii-laptopa

Protokol-uzyczenia-przekazania-laptopa