Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Warszawska Akcja “Zima w Mieście” 15 stycznia – 26 stycznia 2024 r.


Jak się zapisać?

Zapisy do akcji „Zima w Mieście” 2024 rozpoczną się 24 listopada 2023 r. o godzinie 16:00 i potrwają do 10 grudnia 2023 r. do godziny 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. Zapisy będą prowadzone za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń.

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Akcji „Zima w Mieście” 2024 zostanie opublikowana w systemie 15 grudnia 2023 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem będzie dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę.

Zasady oraz harmonogram zapisów są dostępne na stronie: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl. 

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach (FPE) będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 20 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły, oraz 30 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-public/offer/schedule

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-public/menu/page/26