Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Warsztaty ze Strażą Miejską


W styczniu klasy pierwsze, 2a oraz 5a wzięły udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską.
Przedstawiciele Straży zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor, aby zrealizować poniższe zajęcia:
Klasy 1 „Spotkanie z nieznajomym”. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi.
Klasy 2 “Wiem co czuję – lepiej świat rozumiem”.
Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób; wyrażania ich i reagowania na nie w akceptowany społecznie sposób.
Klasy 5 „Komunikacja bez przemocy”. Podczas zajęć kształtowane były umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi w przestrzeni wirtualnej oraz w świecie realnym.
Pokazano konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.