Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Obwód szkoły


 

Wykaz ulic znajdujących się w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 191

im. J. I. Kraszewskiego, ul. Bokserska 30:

Od przecięcia granicy dzielnicy Mokotów z osią ul. Marynarskiej, wzdłuż osi ul. Marynarskiej do przecięcia z osią ul. W. Rzymowskiego, wzdłuż osi ul. W. Rzymowskiego do przecięcia z osią ul. Gotarda, wzdłuż osi ul. Gotarda do przecięcia z osią ul. Orzyckiej, wzdłuż osi ul. Orzyckiej do przecięcia z osią ul. Z. Modzelewskiego, wzdłuż osi ul. Z. Modzelewskiego do przecięcia z osią al. Wilanowskiej, wzdłuż osi al. Wilanowskiej do przecięcia z osią ul. Puławskiej, wzdłuż osi ul. Puławskiej do przecięcia z granicą dzielnicy Mokotów, granicą dzielnicy Mokotów do przecięcia z Potokiem Służewieckim, wzdłuż Potoku Służewieckiego do przecięcia z granicą dzielnicy Ursynów, wzdłuż granicy dzielnicy Ursynów, wzdłuż granicy dzielnicy Mokotów do przecięcia z osią ul. Marynarskiej.

Wykaz ulic: 

ul. Bartłomieja,

ul. Blacharska,

ul. Bogunki,
ul. Bokserska,

ul. Cybernetyki od przecięcia z
osią ul. W. Rzymowskiego do końca,

ul. W. Rzymowskiego – strona nieparzysta oraz
strona parzysta od początku do nr 20,

ul. Gotarda,

ul. Granitowa,

ul. Irysowa,

ul. Jadźwingów,

ul. Jurajska,

ul. Z.Modzelewskiego – strona nieparzysta od początku do przecięcia z osią ul. Orzyckiej oraz strona parzysta od początku do przecięcia z osią al. Wilanowskiej,

ul. Kłobucka od przecięcia z Potokiem Służewieckim,

ul. Kolady,

ul. Komputerowa,

ul. al. Lotników – od początku do przecięcia z osią ul. Z. Modzelewskiego,

ul. Łączyny – w granicy dzielnicy Mokotów,

ul. H. Małkowskiego,

ul. Marynarska – strona nieparzysta,

ul. Modra,

ul. Narocz,

ul. Niedźwiedzia – strona nieparzysta nr 47 oraz strona parzysta od nr 46 do nr 50a,

ul. Nowy Służewiec od przecięcia z Potokiem Służewieckim do końca,

ul. Obrzeżna,

ul. Orzycka – strona nieparzysta od nr 1 do przecięcia z osią ul. Gotarda,

ul. Pieskowa Skała,

ul. Postępu – strona nieparzysta od nr 1 do nr 13 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 14,
ul. Puławska – strona parzysta od nr 228 do przecięcia z granicą dzielnicy Mokotów,

ul. Smyczkowa,

ul. Wita Stwosza,

ul. Sulimy,

ul. P. Gruszczyńskiego,

ul. Szturmowa,

ul. Świeradowska,

ul. Taborowa,

ul. Taśmowa,
ul. al. Wilanowska – strona nieparzysta od nr 349 do nr 355,

ul. Wynalazek, al. Wyścigowa,

ul. Złoty Potok