Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

BEZPIECZEŃSTWODROGI RODZICU!

 • Postaraj się zbudować solidny fundament jakim jest rodzina. Tylko bliski kontakt z dzieckiem uchroni je od problemu uzależnienia.
 • Pamiętaj, że uzależnienie może dotyczyć różnych dziedzin życia.

Młody człowiek może uzależnić się od:

 • narkotyków,
 • papierosów,
 • alkoholu,
 • korzystania z komputera, Internetu i gier komputerowych,
 • używania telefonu,
 • seksu,
 • jedzenia – konsekwencją może stać się bulimia lub anoreksja,
 • hazardu,
 • dopalaczy,
 • dbałości o wygląd, co w konsekwencji może doprowadzić do zażywania sterydów lub leków pobudzających trawienie,
 • zakupów,
 • oglądania telewizji.

Rodzaje uzależnień:

 • Fizyczne – objawia się silną potrzebą stałego zażywania jakiejś substancji, która hamuje lub osłabia pracę mózgu, zmienia świadomość. Zaprzestanie zażywania tej substancji powoduje wystąpienie zespołu abstynencyjnego.
 • Psychiczne – objawia się ciągłym myśleniem o zaspokojeniu jakiejś potrzeby, wykonania czynności, od której jest się uzależnionym – natręctwa myślowe. Najczęściej dotyczy uzależnienia od Internetu, telewizji, telefonu, jedzenia, gier komputerowych, hazardu, dbałości o wygląd.
 • Społeczne – występuje w sytuacji, gdy osoba przynależy do grupy społecznej i pod jej wpływem podejmuje różne ryzykowne zachowania. Uzależnienie od tej grupy jest tak silne, że jej członek nie liczy się z konsekwencjami swojego zachowania. Moc tego uzależnienia jest silna, gdyż człowiek pozostaje pod wpływem grupy oraz jakiegoś środka lub substancji.

Jak rozpoznać uzależnienie, czyli symptomy, na które należy zwrócić uwagę:

 • ospałość, otępienie, apatia, przygnębienie,
 • nadmierne pobudzenie,
 • agresja,
 • nienaturalna pewność siebie,
 • zaburzenia snu,
 • na przemian występujące pobudzenie i zmęczenie,
 • wypowiedzi i zachowania nie mające związku z realną sytuacją, nieadekwatne do sytuacji,
 • nadmierna gadatliwość,
 • znaczne zwężenie źrenic w jasnym otoczeniu,
 • szkliste oczy,
 • przekrwione białka,
 • brak zainteresowania nauką – niższe wyniki,
 • wagary,
 • nawiązanie nowych znajomości, zmiana dotychczasowej grupy rówieśniczej,
 • zmiana stylu ubierania się, zachowania, słownictwa,
 • kłamstwa,
 • obniżenie aktywności, rezygnacja z dotychczasowych form spędzania czasu wolnego na rzecz nowych,
 • posiadanie dziwnych przedmiotów,

Jeśli zauważysz w zachowaniu Twojego dziecka coś, co Cię zaniepokoi, skontaktuj się z instytucjami świadczącymi pomoc w tym zakresie bądź zgłoś się do pedagoga szkolnego.

 

Instytucje świadczące pomoc w zakresie uzależnień:

1. Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Dzielna 7, tel. : (22) 831 19 20.

2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Warszawa ul. Woronicza 30, tel. : (22) 646 82 99.

3, Infolinia Stowarzyszenia Antynikotynowego KARAN: 800 120 289.


Materiały dotyczące kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka “Reaguj Masz Prawo” ZOBACZ

Dodatkowe linki:

www.facebook.com/ReagujMaszPrawo

www.jakreagowac.pl


Nie tolerujemy przemocy!!!

Jeżeli Państwa dziecko było ofiarą lub świadkiem przemocy prosimy o skorzystanie z jednego z poniższych numerów alarmowych:

Komisariat Policji W-wa Mokotów

       Sekcja ds. Nieletnich  i Patologii 

       ul. Wita Stwosza 31; 02-661 Warszawa

       Naczelnik Wydziału p. STANISŁAW MAZUR

       tel. (22) 60 328 15 lub 14

Straż Miejska Miasta Stołecznego W-wy

       II Oddział Terenowy

       ul. Szolc-Rogozińskiego 1; 02-777 Warszawa

       Kierownik Referatu Szkolnego p. ROBERT OLIWA

       sekretariat: (22) 852 15 99 wew. 6213

       dyżurny: (22) 852 16 00 wew. 6213

Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji

       Sekcja ds. Nieletnich i Patologii

       ul. Nowolipie 2 ; 00 – 150 Warszawa

       tel. (22) 603 68 48