Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Historia szkoły


Historia naszej Szkoły początkami sięga 1927r. Wtedy to powstała Publiczna Szkoła Powszechna im. 11 Listopada. Mieściła się przy ul. Narbutta 14. Pierwszym kierownikiem została p. Dioniza Wyszyńska. Od 1949r szkoła kierował p. Franciszek Kolasa.

Na początku lat 50-tych została ona przeniesiona na ul. Różaną 22 i wkrótce rozwiązana. Dotychczasowy kierownik otrzymał nową placówkę: Szkołę TPD nr 16 przy ul. Wiktorskiej 73. Większość grona pedagogicznego rozwiązanej szkoły znalazła tu zatrudnienie. Przeszła do niej również duża część uczniów. W związku z tym akta zamkniętej SP 191 przekazano do wspomnianej Szkoły TPD nr 16, która kontynuowała dawne dobre tradycje swej poprzedniczki. Po październiku 1956r Szkoła TPD nr 16, na fali likwidacji szkół TPD-owskich, powróciła do nr 191. W listopadzie 1957r obchodzono XXX-lecie szkoły. Na uroczystość zorganizowaną w gmachu SPiS licznie przybyli pracownicy oraz absolwenci.

Do wybuchu II wojny światowej szkoła nosiła imię 11 Listopada, które utraciła po wyzwoleniu i dopiero w 1969r nadano jej nowe imię Józefa Ignacego Kraszewskiego, które nosi do dziś oraz własny sztandar. Rok szkolny 1972/73 okazał się rokiem przełomowym w dziejach placówki, wtedy to szkoła kolejny raz zmieniła adres. Tym razem otrzymała nowy gmach przy ul. Bokserskiej 30 na Służewcu Przemysłowym. Dyrektorem szkoły został nieżyjący już mgr Zbigniew Andrzejak, który kierował placówką do 1978r. Początkowo szkoła liczyła niewielu uczniów, ich liczba stopniowo wzrastała, by w latach 80-tych, po przyjęciu dzieci z Ursynowa osiągnąć ok. 1000 uczniów.

Obecnie liczy ok. 600 i staramy się, aby liczba uczniów w klasie nie przekraczała 25 osób. Należy zaznaczyć, że placówka zawsze miała szczęście do ambitnych nauczycieli, którzy starali się nie tylko uczyć, ale także wychowywać. Potrafili razem z innymi pracownikami stworzyć niepowtarzalny klimat sprzyjający edukacji. W zagadnieniach związanych z edukacją zawsze wspierały nas władze oświatowe, dzielnicowe oraz początkowo Komitet Rodzicielski, później Rada Szkoły, a obecnie Rada Rodziców. Nasza szkoła szybko i na ogół skutecznie reaguje na oczekiwania miejscowego społeczeństwa. Dowodem tego jest nauka dwóch języków zachodnich od kl. IV, a jednego języka obcego i informatyki od kl. I. Dostosowujemy formy i metody pracy do oczekiwań środowiska.

Posiadamy wysoki poziom promocji, wysoką punktację w konkursach matematycznych, humanistycznych, plastycznych oraz sportowych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Czynimy wiele wysiłków, aby naszym uczniom zapewnić sukces w nauce, indywidualne podejście, niepowtarzalny klimat nauki. Wymagania jakie stawiamy naszym uczniom sprowadzają się do tego by uczyli się rzetelnie, systematycznie, aby poznaną wiedzę stosowali w życiu codziennym. Dewiza naszego absolwenta to uczciwość, odpowiedzialność, otwartość na człowieka i jego problemy.