Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22
Joanna Sokol 25 marca, 2021

,,Targi Edukacyjne 2021”

Warszawskie Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego – informacja dla uczniów i rodziców  klas VIII. „Wybierz szkołę dla siebie” – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021 będą odbywać się: 26 marca (piątek), w godz.9.00 -18.00, 27 marca (sobota), w godz.9.00- 15.00,  uczniowie i rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości korzystania z pomocy doradców zawodowych m. st. Warszawa […]

Joanna Sokol19 marca, 2021

Zawieszenie zajęć od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 19.03.2021 roku od dnia 22 marca do 11 kwietnia wszyscy uczniowie z klas I-VIII zostają objęci nauczaniem zdalnym. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą realizować nauki zdalnej w domu, szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach zdalnych na terenie szkoły. Dotyczy to […]

Joanna Sokol12 marca, 2021

Zmiana organizacji nauczania od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 28 marca 2021 roku.

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w okresie od 15 do 28 marca 2021 roku następuje zmiana organizacji nauczania w klasach I – III w następujący sposób.                               Od dnia […]

Joanna Sokol5 marca, 2021

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z opinią HDN/1078/2021 z dnia 04.03.2021 roku wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, oraz za zgodą organu prowadzącego Burmistrza Dzielnicy Mokotów zawieszamy zajęcia w oddziale przedszkolnym od dnia  4 marca 2021 roku do dnia 11 marca 2021 r.

Joanna Sokol22 lutego, 2021

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022 Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat  –  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy […]

Joanna Sokol22 lutego, 2021

Zasady przyjęć do klasy I w szkole podstawowej

zasady_przyjec_do_klasy_i_2021_2 (1) Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2014 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, […]

Joanna Sokol4 lutego, 2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

  Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.  Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez […]

Joanna Sokol4 lutego, 2021

List do Rodziców oddziału przedszkolnego

List do rodziców (1)   Szanowni Rodzice Przedszkolaków, istotnym zadaniem w organizacji pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest opieka wakacyjna. To zadanie co roku budzi wiele dyskusji i emocji. Wiąże się bowiem z dużymi oczekiwaniami rodziców, którzy sygnalizują chęć korzystania z opieki wakacyjnej w jak najdłuższym czasie, a z drugiej strony – […]

Joanna Sokol15 stycznia, 2021

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 191 w klasach I-III

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie dla klas I-III od dnia 18.01.2021 r.   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej […]