Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22
Joanna Sokol 22 maja, 2020

Procedury organizacji w szkołach i pracy klas I-III oraz konsultacje

Szanowni Państwo, załączone materiały – procedury i załączniki dotyczą: ·        organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w szkołach specjalnych, od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania; ·        postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia uczęszczającego na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych […]

Joanna Sokol22 maja, 2020

Wyżywienie dla uczniów od 25 maja 2020 roku

Drodzy rodzice, od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) bierzemy Państwa dzieci pod nasze kuchenne skrzydła. Dołożymy wszelkich starań aby dzieci z ochotą siadały do stołu. Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez  pocztę elektroniczną. Kontakt  ,,Wiesz co jesz’’ – catering dla dzieci Barbara Pietrzyk  numer  telefonu 690-075-009 Email: obiady.191@gmail.com Cena obiadu: zupa 1 zł. drugie danie […]

Joanna Sokol19 maja, 2020

Karta Ucznia

Szanowni Państwo, informujemy, że jest możliwość składania wniosków o Kartę Ucznia przez Internet. Składając wniosek poprzez dedykowany dla naszej szkoły link: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d87af814 do końca bieżącego roku szkolnego, rodzice/opiekuni prawni będą mogli uzyskać dowód uprawnień dla dzieci wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Karta Ucznia instrukcja: Drogi użytkowniku, Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku upewnij się, że […]

Joanna Sokol14 maja, 2020

Informacja dotycząca procedur i instrukcji w związku z uruchomieniem opieki w oddziałach przedszkolnych.

infografika dla rodzicow_1 KORONAWIRUSRODZICU!W trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka i pracowników placówki jestnowa organizacja opieki w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2PAMIĘTAJ!Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkachdomowych nie możesz przyprowadzić dziecka do placówki!Przyprowadzaj dziecko w określonych godzinach, które ustala dyrektor.Przestrzegaj na terenie placówki wszelkich środków ostrożności – miej osłonęust i nosa, […]

Joanna Sokol14 maja, 2020

Rekrutacja – postępowanie odwoławcze

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze   W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.   Zgodnie z […]

Joanna Sokol14 maja, 2020

Ognisko Pracy Pozaszkolnej ,,175”

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 planujemy organizację bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzanych przez nauczycieli Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”, na terenie naszej szkoły. Na zajęcia obowiązuje rekrutacja elektroniczna  https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/ Wszystkich dodatkowych informacji udziela sekretariat ogniska tel. 22 8534724; e-mail  ognisko175@gmail.com W dobie pandemii lepszy kontakt jest poprzez podany e-mail. Na tronie ogniska www.ognisko175.edu.pl  znajdą […]

Joanna Sokol12 maja, 2020

Rekrutacja

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.   Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań […]

Joanna Sokol5 maja, 2020

Informacja

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele,  informujemy, że szkoła od dnia 06 maja 2020 r.  nadal jest zamknięta (nie prowadzi opieki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych). Lekcje i zajęcia odbywają się online. Prosimy o śledzenie dalszych informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz dzienniku elektronicznym Librus.    

Joanna Sokol5 maja, 2020

Zakaz korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

akt ZARZĄDZENIE NR 557/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYz dnia 3 maja 2020 r.w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawyna podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. […]