Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Informacje


RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 • Przewodnicząca: Marta Komorowska
 • Wiceprzewodnicząca: Paulina Konopińska
 • Skarbniczka: Anna Połeć
 • Sekretarz: Marta Kęciek
 • Członkini Honorowa: Małgorzata Brauła

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodnicząca: Marta Bagnicka-Wojno
 • Członkini: Marta Ostasz
 • Członkini: Justyna Flaum

KOORDYNATOR DS. ŚWIETLICY

 • Klaudia Lipińska

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 • odbiorca: Rada Rodziców przy SP Nr 191
 • nr konta: 59 1240 6263 1111 0010 8586 5313
 • bank: PEKAO SA VII O. w Warszawie
 • tytuł / cel wpłaty: imię i nazwisko ucznia(ów), klasa(y)
 • kwota: 100 zł / 1 rodzina (niezależnie od liczby dzieci) / cały rok szkolny

SKŁADKA NA FUNDUSZ ŚWIETLICY (dotyczy uczniów klas 1-3)

 • odbiorca: Rada Rodziców przy SP Nr 191
 • nr konta: 59 1240 6263 1111 0010 8586 5313
 • bank: PEKAO SA VII O. w Warszawie
 • tytuł / cel wpłaty: świetlica, imię i nazwisko ucznia, klasa
 • kwota: 100 zł / 1 dziecko / cały rok szkolny

Składki na fundusz Rady Rodziców oraz Fundusz Świetlicy są dobrowolne. Wysokość składki jest dobrowolna. Podana kwota 100 zł to propozycja. Jeżeli chcesz wpłacić mniej – zapraszamy. Jeżeli chcesz wpłacić więcej – również zapraszamy i bardzo doceniamy.

KONTAKT

FACEBOOK

 

REGULAMINY RADY RODZICÓW UCHWALONE 19/02/2024