Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Wpłaty


Szanowni Rodzice bardzo prosimy o dobrowolne wpłaty na Fundusz  RR oraz Fundusz Świetlicy.

Szanowni Rodzice bardzo prosimy o dobrowolne wpłaty na Fundusz  RR oraz Fundusz Świetlicy.

Fundusz RR

Wysokość całorocznej dobrowolnej składki wynosi 20 zł za każde dziecko w szkole. Składka pokryje koszt nagród na koniec roku, bieżące wydatki rady oraz organizację tych imprez szkolnych, które uda się przeprowadzić, uwzględniając ograniczenia.

Płatności dokonywać można przelewem na konto, lub w filii Banku:

Nr konta:

Bank PEKAO SA VII O. w Warszawie

Rada Rodziców przy SP NR 191

59 1240 6263 1111 0010 8586 5313

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia (lub uczniów) + klasa/klasy  + wpłata na Fundusz RR za rok 2020/2021

Fundusz świetlicy

Wysokość całorocznej dobrowolnej składki wynosi:

  • za jedno dziecko – 100 zł
  • za dwoje dzieci 150 zł

Płatności dokonywać można przelewem na konto:

Świetlica SP NR 191 
37 1240 6263 1111 0010 8586 7261

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia + klasawplata na świetlicę

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do wsparcia szkolnych inicjatyw na rzecz dzieci oraz zapraszamy do Grupy Rodziców SP 191 w Warszawie na FACEBOOK’u

https://www.facebook.com/groups/517082611960484