Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Wpłaty


Szanowni Rodzice bardzo prosimy o dobrowolne wpłaty na Fundusz  RR oraz Fundusz Świetlicy.

 

Wpłaty na Radę Rodziców szkoły wynoszą:

  • przy jednym dziecku w szkole – 100 zł,
  • przy dwójce – 120 zł,
  • przy trójce i więcej dzieci w szkole – 150 zł

 

Płatności dokonywać można przelewem na konto, lub w filii Banku:

Posiadamy  nowy nr konta ; 
Bank PEKAO SA VII O. w Warszawie
Rada Rodziców przy SP NR 191
59 1240 6263 1111 0010 8586 5313

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia + klasawplata na Fundusz RR za rok 2018/2019

 

Fundusz świetlicy

Wysokość całorocznej dobrowolnej składki wynosi:

  • za jedno dziecko – 100 zł
  • za dwoje dzieci 150 zł

Płatności dokonywać można przelewem na konto:

Świetlica SP NR 191 
37 1240 6263 1111 0010 8586 7261

tytułem: „Imię i Nazwisko ucznia + klasawplata na świetlicę

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców do wsparcia szkolnych inicjatyw na rzecz dzieci oraz zapraszamy do Grupy Rodziców SP 191 w Warszawie na FACEBOOK’u

https://www.facebook.com/groups/517082611960484