Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Informacje ogólne


SP_191_2019_prezentacja_szkola

 

SP_191_2019_prezentacja_swietlica

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 14.02.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

            W związku z licznymi pytaniami rodziców nieobecnych na zebraniu informacyjnym dla kandydatów do klas „0” i pierwszych uprzejmie informuję, że nie planujemy już dodatkowego zebrania, jednak na stronie internetowej szkoły dostępna jest prezentacja, którą mieli możliwość  obejrzeć obecni na spotkaniu informacyjnym w dniu  16 stycznia 2019 r. rodzice.

Jednocześnie informuję, że klasy pierwsze i „0” będą miały zajęcia w budynku przy ul. Bokserskiej 30. W budynku przy ul. Gruszczyńskiego 12 uczą się tylko uczniowie starszych klas.

Dzień adaptacyjny dla przyszłych naszych uczniów klas „0” i pierwszych wyznaczony jest na 14 maja 2019 r. (wtorek).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Z poważaniem,

                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                                                               Ewa Gürtler-Wójcik