Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Oddziały przedszkolne


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 03 marca 2020 r. od godziny 1300  i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata