Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dokumenty


Regulamin świetlicy szkolnej 2022/2023

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2022/2023

Samodzielne wyjście ze świetlicy

 

Samodzielny powrót dziecka do domu

Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest możliwe jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Wzór zgody na samodzielny powrót dziecka do domu znajduje się w załączniku powyżej.

 

Należy pamiętać, że  upoważnionymi do odbioru dzieci ze świetlicy są wyłącznie osoby wymienione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy .

 

Ze względu na bezpieczeństwo i szacunek do decyzji opiekunów prawnych dzieci – osobie nieupoważnionej – uczeń nie zostanie wydany.
W związku z powyższym należy pamiętać o aktualizacji danych.

 

W nagłych przypadkach prosimy, aby osoba uprzednio nieupoważniona w dniu odbioru miała przy sobie pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

 

PROSIMY PAMIĘTAĆ I POINFORMOWAĆ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU O MOŻLIWOŚCI WYLEGITYMOWANIA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI DANYCH.