Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dokumenty


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2021-2022

Karta pobytu dziecka w świetlicy 2021/2022

Samodzielne wyjście ze świetlicy

Oświadczenie

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka ze szkoły

Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych

 

Samodzielny powrót dziecka do domu

Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest możliwe jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Wzór zgody na samodzielny powrót dziecka do domu znajduje się w załączniku.

Należy pamiętać, że  upoważnionymi do odbioru dzieci ze świetlicy są wyłącznie osoby wymienione w Karcie Pobytu Dziecka w świetlicy.

Ze względu na bezpieczeństwo i szacunek do decyzji opiekunów prawnych dzieci – osobie nieupoważnionej – uczeń nie zostanie wydany.
W związku z powyższym należy pamiętać o aktualizacji danych.

W nagłych przypadkach prosimy, aby osoba uprzednio nieupoważniona w dniu odbioru miała przy sobie pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

PROSIMY PAMIĘTAĆ I POINFORMOWAĆ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU O MOŻLIWOŚCI WYLEGITYMOWANIA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI DANYCH.