Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Dokumenty


KARTA POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 2019/2020

karta pobytu dziecka SP 191 2019 (1)

 

Samodzielny powrót dziecka do domu

Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest możliwe jedynie po dostarczeniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Wzór zgody na samodzielny powrót dziecka do domu znajduje się w załączniku.

samodzielne wyjście ze świetlicy 2019

OŚWIADCZENIE 2019 (1)

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

Należy pamiętać, że  upoważnionymi do odbioru dzieci ze świetlicy są wyłącznie osoby wymienione w Karcie Pobytu Dziecka w świetlicy.

Ze względu na bezpieczeństwo i szacunek do decyzji opiekunów prawnych dzieci – osobie nieupoważnionej – uczeń nie zostanie wydany.
W związku z powyższym należy pamiętać o aktualizacji danych.

W nagłych przypadkach prosimy, aby osoba uprzednio nieupoważniona w dniu odbioru miała przy sobie pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

PROSIMY PAMIĘTAĆ I POINFORMOWAĆ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU O MOŻLIWOŚCI WYLEGITYMOWANIA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI DANYCH.

 

załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka ze szkoły 2019

 

 

 

Godziny otwarcia świetlicy

KIEROWNIK ŚWIETLICY

PRACOWNICY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 191 W WARSZAWIE

godziny otwarcia świetlicy szkolnej