Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Podziękowania


Podziękowanie dla  RODZICA – SPONSORA

„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn…”

 

W imieniu dzieci oraz nauczycieli świetlicy składamy serdeczne podziękowania dla RODZICASPONSORA za zakupienie

5 kompletów klocków MINI WAFLE KONSTRUKTOR
do świetlicy naszej szkoły. Ten cenny dar będzie służył dzieciom w zabawie, z pewnością umilając im czas spędzany po lekcjach.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
 i życzymy wszelkiej pomyślności w codziennym życiu.

Podziękowanie dla Trenera Stajni “Niespodzianka”

 

Dyrektor szkoły, Kierownik świetlicy oraz Dzieci uczęszczające do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie, gorąco i serdecznie dziękują Panu Krzysztofowi Ziemiańskiemu TRENEROWI STAJNI „NIESPODZIANKA”,
za możliwość zwiedzenia Toru Sportowego Służewiec. Dzięki wycieczce dzieci dowiedziały się, jak wygląda praca z końmi.  Przygotowane niespodzianki w postaci owoców i kolorowanek, były dla uczestników dodatkową atrakcją.


Podziękowanie dla Pana Włodzimierza Kośmickiego

 

Serdecznie dziękujemy za  pomoc w zorganizowaniu wycieczki na Tor Sportowy Służewiec dla dzieci z grupy III i IV.

Chcemy również podziękować Pani Anecie Motyl oraz Pani Magdzie Dąbrowskiej za pomoc i dodatkowe wsparcie podczas wycieczki.


 

Podziękowanie dla Pani Barbary Dobrowolskiej

 

Składamy serdeczne podziękowanie Pani Barbarze Dobrowolskiej, dzięki której udało nam się uzyskać wsparcie finansowe na remont świetlicy.

Dziękujemy również za pomoc przy malowaniu naszych pomieszczeń .


 

Podziękowanie dla Banku HSBC

 

W imieniu Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i  Dzieci ze Szkoły Podstawowej  Nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie składamy na ręce Pana Prezesa Jana Dedo podziękowanie za pomoc i wsparcie finansowe okazane naszej szkole.

 

To właśnie dzięki Państwu – ludziom dobrej woli, nasza szkoła mogła wyremontować pomieszczenia świetlicy, co przyczyniło się do poprawy warunków bytowych dzieci przebywających w nich po lekcjach .

Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali okazała się bezcenna. Ogromnie się cieszymy, że są tak wspaniali ludzie, szczerzy i życzliwi. Wyrażając swą wdzięczność za wsparcie i pomoc, życzymy zdrowia i wielu sukcesów w realizacji życiowych zamierzeń.


 

Podziękowanie dla rodziców za remont świetlicy

 

Serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu remontu salek świetlicowych rodzicom:

Panu Michałowi Lasocie – Domańskiemu – który czuwał od początku do końca nad całym remontem,

  • Państwu Urszuli i Wojciechowi Gemzała za czynną pomoc w pracach remontowych,
  • Panu Włodzimierzowi Kośmickiemu za zaangażowanie w pracach przygotowawczych  i za czynną pracę w podczas remontu,
  • PanuCzesławowi Rećko za pomoc w przygotowaniu sal do remontu,
  • Pani Ktrzynie Guzewicz za podarowanie materiałów przydatnych podczas remontu.

 

Podziękowanie dla Pani Doroty Kowalewskiej

 

Serdeczne podziękowanie dla Pani Doroty Kowalewskiej za poświęcenie swojego czasu dzieciom z naszej świetlicy i ciekawe wprowadzenie ich w świat swojego zawodu celnika.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.


 

Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Jankowskiej

 

Składamy serdeczne podziękowanie dla Pani Małgorzaty Jankowskiej za dostarczanie materiałów papierniczych i biurowych bardzo przydatnych w pracy z dziećmi i funkcjowanju świetlicy.


 

Podziękowanie dla Pani Moniki Sęk

 

Serdeczne podziękowania składamy Pani Monice Sęk za przekazanie na rzecz świetlicy wspaniałych książek. Książki wzbogaciły biblioteczkę świetlicy z której korzystają zarówno dzieci jak również nauczyciele świetlicy.


 

Podziękowanie dla Rady Rodziców

 

Podziękowanie dla  Rady Rodziców za wsparcie i pomoc w działaniach podejmowanych przez kierownika świetlicy i wychowawców świetlicy.

 

  • Dziękujemy również za zakup magnetofonu, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci,
  • dofinansowanie krótkofalówek, zakup jabłek na konkurs.