Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Samorząd Uczniowski


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-5 Pani Hanna Brózda 

PLAN PRACY

                               Samorządu Uczniowskiego klas 4-5 Szkoły Podstawowej nr 191

Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie – I semestr, rok szkolny 2022/2023

wrzesień

 • Wybory klasowe do Samorządu klas IV – V (godziny wychowawcze).
 • Zapoznanie uczniów z rolą samorządu i zasadami pracy na godzinie wychowawczej i na apelu.
 • Opracowanie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizacja Dnia Chłopaka w poszczególnych klasach.

październik

 • Opracowanie ogólnego planu pracy i kalendarza ważnych dat.
 • Zadbanie o wystrój klasy i korytarza – ogłoszenie konkursu  „Dbamy o wspólną przestrzeń”.
 • Zorganizowanie w klasach obchodów Dnia Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Zachęcanie do bezpiecznych zabaw podczas przerw międzylekcyjnych – integracja z nowymi uczniami.

listopad

 • Realizacja gazetek i wystawek z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 • Współorganizacja Festiwalu warzyw i owoców.
 • Apel z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.

grudzień

 • Grudzień miesiącem pomagania – zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych.
 • Zorganizowanie akcji mikołajkowej w klasach.
 • Zaprojektowanie i wykonanie świątecznego wystroju Sal i korytarza.
 • Przygotowanie karty życzeniami świątecznymi dla społeczności szkolnej.

styczeń

 • Omówienie realizacji działań samorządu klas IV-V.
 • Przedyskutowanie i i przyjęcie wybranych propozycji działań Samorządu w II semestrze.
 • Pomoc w organizacji balu karnawałowego – wystrój klas i korytarzy.
 • Podsumowanie konkursu „Dbamy o wspólną przestrzeń”.

PLAN PRACY

Samorządu Uczniowskiego klas 4-5 Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie – semestr II, rok  szkolny 2022/2023

luty

 • Wyprzedzamy Walentynki –  wybory MEGA empatycznej Koleżanki,  Mega  empatycznego Koleg
 • Apel z udziałem pielęgniarki szkolnej – „Bezpieczne, radosne i zdrowe ferie zimowe”.

marzec

 • Współorganizowanie klasach obchodów Dnia Kobiet.
 • Dbamy o wystrój klasy i korytarza – konkurs  „Dbamy o wspólną przestrzeń”.
 • Radosne powitanie pierwszego dnia wiosny – kolorowe przebieranki zwalniają z pytania.

kwiecień

 • Międzynarodowy Dzień Książki – członkowie SU czytają  młodszym uczniom.
 • Apel z udziałem pielęgniarki szkolnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia – życzenia i przypomnienie zasad dot. bezpiecznej przerwy świątecznej.
 • Apel z okazji Dnia Ziemi prezentacja tematycznych dekoracji korytarza.
 • Światowy Dzień Ciszy – konkurs na klasowe plakaty tematyczne.

maj

 • Szkolne obchody majowych świąt – zaprojektowanie i wykonanie świątecznego wystroju Sal i korytarza.
 • 11maja Światowy Dzień bez Śmiecenia – podsumowanie konkursu Dbamy o wspólną przestrzeń.
 • Święto Rodziny – współorganizowanie festynu rodzinnego.

czerwiec

 • Podsumowanie realizacji działań samorządu klas IV-V w roku szkolnym 2022/2023.
 • Apel porządkowy dot. bezpiecznych i aktywnych wakacji.

 

Codzienne losowanie „Szczęśliwego numerka”

Zebrania Samorządów Klasowych z Samorządem Uczniowskim.

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. Plan pracy SU jest dokumentem otwartym i wszystkie nowe pomysły są na bieżąco wprowadzane do jego treści.

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

PRZEWODNICZĄCY    Miłosz Kur 4a

ZASTĘPCA                    Aleksandra Koziarska 4a          

ZASTĘPCA                    Błażej Haraszczuk 4b

ZASTĘPCA                    Antoni Brysiak 4b

ZASTĘPCA                    Maja Korolko 5a

ZASTĘPCA                    Rozalia Zasłona 5a

ZASTĘPCA                    Vladyslava Dernova 5b

ZASTĘPCA                    Maja Skrednów 5b

ZASTĘPCA                    Kamila Michniewicz 5c

ZASTĘPCA                   Amelia Sitarska 5c