Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22
spadmin4 grudnia, 2017

Program Wars i Sawa

W roku szkolnym 2017 /2018 kontynuujemy program Wars i Sawa. Zgodnie z przyjętą koncepcją (w załączniku), nasza placówka w roku szkolnym 2017/2018 kontynuuje założenia programu Wars i Sawa. W wyniku reformy oświatowej wydłużył się cykl kształcenia. Nasza placówka, do której włączono gimnazjum, złożyła aneks aktualizacyjny, co jest równoznaczne z utrzymaniem oraz kontynuacją udziału w programie […]