Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

WARS i SAWA


lws

Certyfikat WARS i SAWA jest jednym z elementów Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Podstawową tezą programu jest założenie, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Głównym celem przyznawania certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. (Fragment z założeń projektu)

Zgodnie z regulaminem, Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Po upływie tego okresu, szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie składając wyciąg z raportu przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.