Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

WPEK


WPEK – Warszawski Program Edukacji Kulturalnej – wprowadzenie.

 

Edukacja kulturalna to jedno z kluczowych zadań naszej szkoły. Składają się na nią:

 • cyklicznie organizowane wycieczki do teatrów, muzeów, kin,
 • konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie, teatralne, literackie,
 • imprezy promujące szkolne talenty: np. „Muzyka moją pasją”,
 • współpraca z bibliotekami publicznymi w zakresie programu edukacji kulturalnej,
 • współpraca z Domem Kultury „Kadr” Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy,
 • udział w festiwalach, koncertach i imprezach o charakterze edukacyjnym,
 • udział w piknikach integracyjnych i wycieczkach edukacyjnych.

 

Spodziewane efekty:

 • Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów naszej szkoły.
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Systemowa współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
 • Zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.
 • System gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej.
 • Skuteczniejsza współpraca szkoły z podmiotami środowiska lokalnego typu domy kultury, biblioteki publiczne, kina, teatry itp.

 

 

Szkolny koordynator edukacji kulturalnej (KEKS)

Ewelina Adamczyk